Wiewiorki2
Liski2
Misie2
Jezyki2
Skrzaty2
Sowki2
Zajaczki2

Przedszkole Nr 11 im. Leśnych Ludków - Mikołów

Przedszkole Nr 11
ul. M. Kownackiej 1
43-190 Mikołów

tel: 32 2262999

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola nr 11

Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 11.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Janota.
 • E-mail: sekretariat@p11.mikolow.eu
 • Telefon: 32 2262999

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 11 w Mikołowie
 • Adres: ul. Kownackiej 1
  43-190 Mikołów
 • E-mail: sekretariat@p11.mikolow.eu
 • Telefon: 32 2262999

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku posiada specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dostępność do poczekalni, korytarzy jest nieograniczona i ogólnodostępna. Nie dotyczy to stref wydzielonych dla pracowników przedszkola.
 3. Przedszkole posiada 7 sal z zapleczem sanitarnym (2 łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych), każda z sal posiada wyjście ewakuacyjne, sala wielofunkcyjna, sala do SI, gabinet logopedyczny, gabinet do zajęć psychologiczno - pedagogicznych, kuchnia, sekretariat, biuro dyrektora, pokój nauczycielski oraz przestronna szatnia.
 4. Przedszkole dysponuje miejscami parkingowymi w tym jednym dla osób niepełnosprawnych oraz miejscami na rowery.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Linki

  

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.