liski
wiewiórki
jeżyki
zajączki
misie
skrzaty1
sówki

Przedszkole Nr 11 im. Leśnych Ludków - Mikołów

Przedszkole Nr 11
ul. M. Kownackiej 1
43-190 Mikołów

tel: 32 2262999

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola nr 11

Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 11.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Janota.
 • E-mail: sekretariat@p11.mikolow.eu
 • Telefon: 32 2262999

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 11 w Mikołowie
 • Adres: ul. Kownackiej 1
  43-190 Mikołów
 • E-mail: sekretariat@p11.mikolow.eu
 • Telefon: 32 2262999

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  Oddzial w budynku Szkoły Podstawowej nr 10

 1. Przedszkole posiada wspólne z miejskim żłobkiem wejścia do budynku na klatkę schodową oraz osobne wejście do pomieszczenia przedszkola.
 2. Przedszkole znajduje się na 2 piętrze, klatka schodowa jest dzielona z miejskim żłobkiem ( do pierwszego piętra). Posiada osobne wejście do przedszkola, ma wydzieloną część piętra od szkoły, własny korytarz z wejściami do pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych oraz łazienek.
 3. Przedszkole korzysta z parkingu szkolnego. 
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Dostępność architektoniczna - oddział w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5

 1. Przedszkole posiada osobne wejście.
 2. Przedszkole znajduje się na parterze, korytarzem łączy się ze szkołą.
 3. Przedszkole korzysta z parkingu szkolnego.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.